SOLK bij kinderen

De afkorting SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Er wordt medisch geen verklaring gevonden voor de aanwezige klachten.

Wat is SOLK?

Of als er wel een oorzaak te vinden is, dan verklaart die de klachten niet voldoende. Onder jongeren komt SOLK 14%-25% voor. Door SOLK zijn kinderen en jongeren vaak beperkt in hun school-, sport- en speelactiviteiten. Ook kunnen hierdoor psychische klachten ontstaan.

4 SOLK gebieden

  • Functionele buikpijn
  • Chronische vermoeidheid
  • Chronische hoofdpijn
  • Chronische pijn aan rug/nek, armen, benen.

Multidisciplinaire aanpak

Het is van groot belang dat kinderen met SOLK multidisciplinaire begeleiding ontvangen. De kinderfysiotherapeut werkt aan het opbouwen van conditie en activiteiten. De psycholoog kijkt welke gevoelens, gedachten en gedrag van invloed zijn op de klachten. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. Er wordt niet meer gezocht naar de oorzaak van de klachten. Ook wordt er niet meer gezocht in het alternatieve zorgcircuit. Men gaat er vanuit dat de oorzaak niet meer te achterhalen valt, maar het doel van een SOLK traject is wel weer volledig klachtenvrij worden. Wanneer nodig zal er hulp ingeschakeld worden van bijvoorbeeld jeugdarts, huisarts, maatschappelijk werker, ergotherapeut en psychomotorisch therapeut. Voor de behandeling is een verwijzing nodig van huisarts, kinderarts of jeugdarts.

Zorgverzekeraars

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars

Maak een afspraak

Plan nu je afspraak